مطالب جدید :

معرفی نرم افزار اندرویدی آموزش چرتکه پارس مس

معرفی نرم افزار اندرویدی آموزش چرتکه پارس مس

معرفی نرم افزار اندرویدی آموزش چرتکه پارس مس یک برنامه ویژه بر پایه علم است که موجب رشد و پرورش مغز انسان می شود نرم افزار اندرویدی آموزش چرتکه پارس مس  با بهره گیری از مهارتهای حسابی چرتکه ذهنی به عنوان یک ابزار آموزشی فوق العاده برای رشد ذهنی کودکان ، نوجوانان و جوانان می شود. حساب ذهنی یک نوع از محاسبه است که صرفا توسط ذهن انسان و بدون استفاده از مداد، کاغذ، ماشین حساب و یا هر ابزار الکترونیکی دیگر، صورت می گیرد. در طول فرایند آموزش کاربران به افرادی حرفه ای برای استفاده از چرتکه باستانی ژاپنی خواهند شد و سپس آموزش دیدگان با تصویر سازی از چرتکه ژاپنی مسایل ریاضی را به صورت ذهنی با دقت و سرعت فوق العاده ای حل خواهند کرد. این فرایندهای آموزش ذهنی نه تنها آموزش دیدگان را از منظر حل مسایل اصلی ریاضی از سایرین متمایز می نمایند، بلکه طبق مطالعات علمی در ایشان ایجاد اعتماد بنفس، افزایش قوه تخیل، افزایش قدرت تمرکز وبسیاری موارد دیگر می شوند که در ادامه به تفصیل به انها خواهیم پرداخت.

Check Also

ویژگی های پارس مس

نرم افزار آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه ژاپنی (پارس مس) ویژگی هایی منحصر بفرد دارد ...

پاسخ دهید